Centro pubblico amministrativo

Governo della Regione di Mosca

Krasnogorsk, Regione di Mosca

ZАО "Kurortproekt", Khazanov M.D., Razmakhin D.V.

2007

52.000 m2

SKYLINE S65F, Schuco FW60+, RS70

©2012 VELKO
141070, Pionerskaya street, 4
Moscow region, Korolev